Elérhetőségek

Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda

Cím: 8380 Hévíz,
Sugár u.7.
Óvodavezető:
+36/83-540-010
Sugár u. 7. óvoda: +36/83-343-350
Egregy óvoda:
+36/83-343-322
E-mail:
ovoda@hevizegregy.hu


Bemutatkozás


"Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében."

/Brunszvik Teréz/                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Városunk két óvodája 1998-tól egységes intézmény. Központi óvodánk 4, telephely óvodánk 2 csoporttal működik. Férőhelyeink száma :166 fő.

Óvodánk nevelőtestülete 1998-ban saját programot írt, amely a magyar neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságainkra, pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeire és nevelőtestületünk eddigi tapasztalataira, gyakorlatára épít. Programunkat 2016-ban frissítettük.

Kivételes szépségű természeti környezetünk késztetett bennünket arra, hogy óvodai nevelésünkben a környezetünk megismerését, a környezetvédelmet helyezzük előtérbe és minél több megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek sok ismeretet gyűjtsenek nemzeti kincsünkről a Hévízi-tóról, annak növényvilágáról, a tavat körül ölelő véderdőről, közben pozitív érzelmi viszonyt alakítsanak ki a természettel. Pedagógiai Programunk neve is tükrözi céljainkat: Óvodai nevelés a környezet megismerésére nevelés tükrében. Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket adottságaik és képességeik ismeretében az egyéni eltérések figyelembevételével, megfelelő módszerekkel fejleszteni tudjuk.

2003-2004-es tanévtől nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta. Az integráció azokra a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozik, akik a gyermekcsoportba beilleszthetők és tárgyi, személyi feltételeink is adottak a nevelésükhöz

Intézményünk két csoportjában /Napocska, Méhecske/ a 2009/2010-es tanévben bevezettük a kompetenciaalapú nevelési programot. 2011-ben mindkét óvodánk előminősített referenciaintézményi címet szerzett. A gyógy-idegenforgalom rohamos fejlődése indította el a szülők és a fenntartó érdeklődését a német nyelvvel játékosan ismerkedő óvodai csoportok iránt. Központi és tagintézményünk egy-egy csoportjában már 1998/99-es tanévtől játékos nyelvi szituációkon keresztül ismerkedtek a gyermekek a német nyelvvel. 2015-16 -os tanévtől erre a telephely óvodájában nyílik lehetőség.

Intézményünk jól felszerelt a gyermekek neveléséhez szükséges eszközökkel, játékokkal, berendezésekkel, melyeket lehetőségeinkhez és szükségleteinkhez képest folyamatosan bővítünk fenntartói, alapítványi, szülői támogatással. Sószobánk jó hatással van a légúti betegségben szenvedő kisgyermekek állapotának javulására, tüneteik enyhítésére.

 

Óvodai nevelőmunkánk sikerét elősegíti a szülőkkel való együttműködés. A családi nevelésre építve arra törekszünk, hogy legfontosabb partnereinkkel folyamatos, kiegyensúlyozott és nyitott kapcsolatunk legyen.

 

 • Óvodánkban a nyugodt, barátságos, empatikus légkör biztosítását és az érzelmileg gazdag alkotó környezet kialakítását tartjuk a legfontosabbnak.
 • Nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektetünk:
 • A gyermeki tapasztalatszerzés legfontosabb színterére, a játékra.
 • A gyermekek szociális és kognitív hátrányainak leküzdésére, egyéni és kiscsoportos fejlesztésére.
 • A természet közeliségre, a környezetüket ismerő, szerető, óvó gyermekek  nevelésére.
 • Anyanyelvünk fejlesztésére, az óvodai hagyományok ápolására, kulturális értékeink átmentésére a kisgyermekek életébe.

 

A hagyományok tiszteletére nevelést, a múlt örökségének ápolását is el kell kezdeni már kisgyermekkorban. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a népi kismesterségekkel való ismerkedés, melyre lehetőség nyílik a csoportokban.

Munkánkban az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása jelen van, más nevelési területekkel való komplex egységeket alkot. A természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok hozzásegítik óvodásainkat a környezetükben, emberi kapcsolatokban való eligazodásban, tájékozódásban.

 

Óvodánk belső szolgáltatásai:

 

 • Német nyelvvel játékosan ismerkedő csoport
 • Logopédia
 • Sószoba
 • Fejlesztő foglalkozások
 • Hitoktatás
 • Úszásoktatás nagycsoportosoknak
 • Nagycsoportosok számára tehetséggondozó műhelyek
 • Múzeumpedagógiai foglalkozások

 

Városunk hírnevét emeli az óvodánk szervezésében évente megrendezésre kerülő „Hévízi Óvodapedagógiai Nap”, amely a környékbeli, és saját óvodapedagógusaink szakmai kitekintését, fejlődését segíti. Sokszínű pedagógiai gyakorlatunk megőrzését szolgálják az évente megújuló helyi munkaközösségek, óvodai bemutató foglalkozások, nyílt napok.




Vissza az előző oldalra!
Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda - Magyar