Elérhetőségek

Brunszvik Teréz Római Katolikus Óvoda, Hévíz

Cím: 8380 Hévíz,
Sugár u.7.
Óvodavezető:
+36/83-540-010
Sugár u. 7. óvoda: +36/83-343-350
Egregy óvoda:
+36/83-343-322
E-mail:
ovoda@hevizegregy.hu


Bemutatkozás


"Amit az ember gyermekként lát, az segíti egész életében."

/Brunszvik Teréz/                                                                                                                                                                                                                       

 

 

 

 

Városunk két óvodája 1998-tól egységes intézmény. Központi óvodánk 4, telephely óvodánk 2 csoporttal működik. Férőhelyeink száma :166 fő.

Óvodánk nevelőtestülete 1998-ban saját programot írt, amely a magyar neveléstörténet értékeire, nemzeti sajátosságainkra, pedagógiai, pszichológiai kutatások eredményeire és nevelőtestületünk eddigi tapasztalataira, gyakorlatára épít. Programunkat 2016-ban frissítettük.

Kivételes szépségű természeti környezetünk késztetett bennünket arra, hogy óvodai nevelésünkben a környezetünk megismerését, a környezetvédelmet helyezzük előtérbe és minél több megfigyelési, tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítsunk gyermekeink számára. Fontosnak tartjuk, hogy a gyermekek sok ismeretet gyűjtsenek nemzeti kincsünkről a Hévízi-tóról, annak növényvilágáról, a tavat körül ölelő véderdőről, közben pozitív érzelmi viszonyt alakítsanak ki a természettel. Pedagógiai Programunk neve is tükrözi céljainkat: Óvodai nevelés a környezet megismerésére nevelés tükrében. Nevelőmunkánkban fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeket adottságaik és képességeik ismeretében az egyéni eltérések figyelembevételével, megfelelő módszerekkel fejleszteni tudjuk.

2003-2004-es tanévtől nevelőtestületünk az integrált nevelést is felvállalta. Az integráció azokra a sajátos nevelési igényű gyermekekre vonatkozik, akik a gyermekcsoportba beilleszthetők és tárgyi, személyi feltételeink is adottak a nevelésükhöz

Intézményünk két csoportjában /Napocska, Méhecske/ a 2009/2010-es tanévben bevezettük a kompetenciaalapú nevelési programot. 2011-ben mindkét óvodánk előminősített referenciaintézményi címet szerzett. A gyógy-idegenforgalom rohamos fejlődése indította el a szülők és a fenntartó érdeklődését a német nyelvvel játékosan ismerkedő óvodai csoportok iránt. Központi és tagintézményünk egy-egy csoportjában már 1998/99-es tanévtől játékos nyelvi szituációkon keresztül ismerkedtek a gyermekek a német nyelvvel. 2015-16 -os tanévtől erre a telephely óvodájában nyílik lehetőség.

Intézményünk jól felszerelt a gyermekek neveléséhez szükséges eszközökkel, játékokkal, berendezésekkel, melyeket lehetőségeinkhez és szükségleteinkhez képest folyamatosan bővítünk fenntartói, alapítványi, szülői támogatással. Sószobánk jó hatással van a légúti betegségben szenvedő kisgyermekek állapotának javulására, tüneteik enyhítésére.

 

Óvodai nevelőmunkánk sikerét elősegíti a szülőkkel való együttműködés. A családi nevelésre építve arra törekszünk, hogy legfontosabb partnereinkkel folyamatos, kiegyensúlyozott és nyitott kapcsolatunk legyen.

 

 • Óvodánkban a nyugodt, barátságos, empatikus légkör biztosítását és az érzelmileg gazdag alkotó környezet kialakítását tartjuk a legfontosabbnak.
 • Nevelőmunkánkban nagy hangsúlyt fektetünk:
 • A gyermeki tapasztalatszerzés legfontosabb színterére, a játékra.
 • A gyermekek szociális és kognitív hátrányainak leküzdésére, egyéni és kiscsoportos fejlesztésére.
 • A természet közeliségre, a környezetüket ismerő, szerető, óvó gyermekek  nevelésére.
 • Anyanyelvünk fejlesztésére, az óvodai hagyományok ápolására, kulturális értékeink átmentésére a kisgyermekek életébe.

 

A hagyományok tiszteletére nevelést, a múlt örökségének ápolását is el kell kezdeni már kisgyermekkorban. A hagyományőrzéshez szorosan kapcsolódik a népi kismesterségekkel való ismerkedés, melyre lehetőség nyílik a csoportokban.

Munkánkban az óvodai életünk tevékenységrendszerében a környezet megismerése, a környezetvédelem, a hagyományok ápolása jelen van, más nevelési területekkel való komplex egységeket alkot. A természeti, társadalmi környezettel való ismerkedés során szerzett tapasztalatok hozzásegítik óvodásainkat a környezetükben, emberi kapcsolatokban való eligazodásban, tájékozódásban.

 

Óvodánk belső szolgáltatásai:

 

 • Német nyelvvel játékosan ismerkedő csoport
 • Logopédia
 • Sószoba
 • Fejlesztő foglalkozások
 • Hitoktatás
 • Úszásoktatás nagycsoportosoknak
 • Nagycsoportosok számára tehetséggondozó műhelyek
 • Múzeumpedagógiai foglalkozások

 

Városunk hírnevét emeli az óvodánk szervezésében évente megrendezésre kerülő „Hévízi Óvodapedagógiai Nap”, amely a környékbeli, és saját óvodapedagógusaink szakmai kitekintését, fejlődését segíti. Sokszínű pedagógiai gyakorlatunk megőrzését szolgálják az évente megújuló helyi munkaközösségek, óvodai bemutató foglalkozások, nyílt napok.
Vissza az előző oldalra!
Brunszvik Teréz Római Katolikus Óvoda, Hévíz - Magyar